Periyodik Sıralama Kontrolleri

SEO Başarı Faktörleri Periyodik Tablosu‘nu ilk kez duyduysanız kısaca açıklayalım. SEO Başarı Faktörleri Periyodik Tablosu , SEO konusunda yeni olanlar ve uzmanlaşmış kişilerin SEO için önemli olan kısımları göstermektedir. Ayrıca tablonun iki yılda bir güncellenmesinden dolayı tablo sürekliliğini kaybetmiyor. Tablo ilk olarak 2011 yılında yayınlandı. Daha sonra ikinci tablo 2013, üçüncü tablo 2015 yılında güncellendi. Tablonun dördüncü yani son sürümü ise 2017 Haziran ayında güncellenerek yayınlandı.